نخ و نقشه تابلو فرش نخ و نقشه تابلو فرش نخ و نقشه تابلو فرش نخ و نقشه تابلو فرش نخ و نقشه تابلو فرش نخ و نقشه تابلو فرش نخ و نقشه تابلو فرش

نخ و نقشه فرش و تابلوفرش دستبافت | نقش آرا فرش - 11

آرشیو
نام طرح : گل و گلدان- كد D143

بزرگنمايي تصوير 


نام طرح : گل و گلدان- كد D143

تعداد گره : 355

تعداد رج : 500

تعداد رنگ : 91

تعداد رنگ ابريشم :9


قیمت نخ و نقشه آماده : 420.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  555.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  480.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 605.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  520.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :  18.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 91.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

51 سانت عرض

70 سانت ارتفاع


رجشمار تابلوفرش : 50


خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات

نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :


    ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

    ست کامل اعم از : سیخ دفتین و قلاب

پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه

    پود ضخیم و نازك

 

ثبت سفارش

Save
نام طرح : گل و گلدان- كد D148

قیمت این طرح بروز است


نام طرح : گل و گلدان- كد D148

تعداد گره : 650

تعداد رج : 440

تعداد رنگ : 107

تعداد رنگ ابريشم : 10


قیمت نخ و نقشه آماده :  730.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  1.192.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  770.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 1.272.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  850.000   تومانابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

91 سانت عرض

61 سانت ارتفاع


رجشمار تابلوفرش : 50


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

 

ثبت سفارش

 

نام طرح : گل و گلدان- كد D146

قیمت این طرح بروز است


نام طرح : گل و گلدان- كد D146

تعداد گره : 540

تعداد رج : 360

تعداد رنگ : 96

تعداد رنگ ابريشم : 7


قیمت نخ و نقشه آماده : 500.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  830.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  540.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 950.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  620.000   تومان


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

54 سانت عرض

67 سانت ارتفاع

رجشمار 50 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

 

 

 

ثبت سفارش

نام طرح : گل و گلدان- كد D151

بزرگنمايي تصوير 


نام طرح : گل و گلدان- كد D151

تعداد گره : 500

تعداد رج : 390

تعداد رنگ : 55

تعداد رنگ ابريشم :12 


قیمت نخ و نقشه آماده : 420.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  532.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  455.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 582.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  505.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :  20.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 94.000 تومان

 


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

70 سانت عرض

54 سانت ارتفاع

رجشمار 50


 

رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك


نام طرح : گل و گلدان- كد D150

بزرگنمايي تصوير 


نام طرح : گل و گلدان- كد D150

تعداد گره : 460

تعداد رج : 325

تعداد رنگ : 71

تعداد رنگ ابريشم :15


قیمت نخ و نقشه آماده : 380.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  485.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  410.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 5250.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  450.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :  22.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 74.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

64 سانت عرض

45 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D149

بزرگنمايي تصوير 


نام طرح : گل و گلدان- كد D149

تعداد گره : 540

تعداد رج : 370

تعداد رنگ : 86

تعداد رنگ ابريشم :14


قیمت نخ و نقشه آماده : 410.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  532.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  440.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 582.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  490.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :  20.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 99.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

75 سانت عرض

51 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D154

بزرگنمايي تصوير 


نام طرح : گل و گلدان- كد D154

تعداد گره : 470

تعداد رج : 630

تعداد رنگ : 101

تعداد رنگ ابريشم :15


قیمت نخ و نقشه آماده : 485.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  6200.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  525.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 675.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  580.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :  23.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 148.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

65 سانت عرض

88 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D153

بزرگنمايي تصوير 


نام طرح : گل و گلدان- كد D153

تعداد گره : 570

تعداد رج : 420

تعداد رنگ : 90

تعداد رنگ ابريشم :15


قیمت نخ و نقشه آماده : 460.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  582.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  490.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 6320.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  545.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :  20.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 122.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

80 سانت عرض

59 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D152

بزرگنمايي تصوير 


نام طرح : گل و گلدان- كد D152

تعداد گره : 570

تعداد رج : 400

تعداد رنگ : 93

تعداد رنگ ابريشم :12 


قیمت نخ و نقشه آماده : 450.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  572.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  480.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 622.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  530.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :  20.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 116.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

80 سانت عرض

56 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد نقش آرا


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد نقش آرا


 نرم افزار  نقشه خوان صوتي اندرويد  با قابليت نصب بر روي كليه گوشيها با سيستم اندرويد را داراست.

اين نقشه خوان از تاريخ 94/3/25 به صورت رايگان همراه نخ و نقشه ها به مشتريان در سراسر كشور ارسال ميگردد.

 


امكانات اين نرم افزار


- چند زبانه بودن 

- تعيير لايه

- يافتن گره هاي باقيمانده

- تنظيم سرعت صداي گوينده

- تنظيمات 

- جستجو در لايه

 


تصاويري  از محيط اين نرم افزار

 

نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد نقش آرا فرش تبريز

 

 

 

 نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد نقش آرا فرش تبريز

 

 نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد نقش آرا فرش تبريز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save Save
مينياتور- كد A40

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : مينياتور- كد A40 

تعداد گره : 550

تعداد رج : 820

تعداد رنگ : 80

تعداد رنگ ابريشم :14 


قیمت نخ و نقشه آماده : 760.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  960.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  800.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 1.030.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  870.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 25.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 254.000 تومان  ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

77 سانت عرض

114 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

 

پودکلفت و نازك

نام طرح : مينياتور- كد A41

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : مينياتور- كد A41 

تعداد گره : 550

تعداد رج : 820

تعداد رنگ : 80

تعداد رنگ ابريشم :14 


قیمت نخ و نقشه آماده : 760.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  960.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  800.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 1.030.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  870.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 25.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 254.000 تومان  ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

77 سانت عرض

114 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

پودکلفت و نازك

نام طرح : مينياتور- كد A44

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : مينياتور- كد A44 

تعداد گره : 500

تعداد رج : 800

تعداد رنگ : 150

تعداد رنگ ابريشم :15 


قیمت نخ و نقشه آماده : 720.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  895.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  720.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 970.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  795.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 25.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 227.000 تومان  ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

70 سانت عرض

112 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

پودکلفت و نازك

نام طرح : مينياتور- كد A45

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : مينياتور- كد A45 

تعداد گره : 500

تعداد رج : 720

تعداد رنگ : 123

تعداد رنگ ابريشم :16 


قیمت نخ و نقشه آماده : 685.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  885.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  725.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 955.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  795.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 25.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 203.000 تومان  ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

70 سانت عرض

100 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D139

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : گل و گلدان- كد D139

تعداد گره : 460

تعداد رج : 325

تعداد رنگ : 76

تعداد رنگ ابريشم :12 


قیمت نخ و نقشه آماده : 550.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  670.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  580.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 720.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  630.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 20.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 73.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

64 سانت عرض

44 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D138

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : گل و گلدان- كد D138

تعداد گره : 300

تعداد رج : 400

تعداد رنگ : 75 

تعداد رنگ ابريشم :12 


قیمت نخ و نقشه آماده : 295.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  417.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  310.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 462.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  355.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 15.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 61.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

42 سانت عرض

56 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D136

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : گل و گلدان- كد D136

تعداد گره : 400

تعداد رج : 580

تعداد رنگ : 91 

تعداد رنگ ابريشم :15 


قیمت نخ و نقشه آماده : 320.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  460.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  345.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 515.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  395.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 20.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 117.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

56 سانت عرض

81 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D134

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : گل و گلدان- كد D134

تعداد گره : 340

تعداد رج : 470

تعداد رنگ : 88 

تعداد رنگ ابريشم :15 


قیمت نخ و نقشه آماده : 300.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  440.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  330.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 510.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  380.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 20.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 79.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

47 سانت عرض

65 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D133

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : گل و گلدان- كد D133

تعداد گره : 350

تعداد رج : 500

تعداد رنگ : 80 

تعداد رنگ ابريشم :14 


قیمت نخ و نقشه آماده : 345.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  492.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  370.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 552.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  430.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 23.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 91.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

50 سانت عرض

70 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D132

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : گل و گلدان- كد D132

تعداد گره : 375

تعداد رج : 510

تعداد رنگ : 88 

تعداد رنگ ابريشم :14 


قیمت نخ و نقشه آماده : 360.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  500.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  385.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 560.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  445.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 20.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 95.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

52 سانت عرض

71 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D131

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : گل و گلدان- كد D131

تعداد گره : 290

تعداد رج : 515

تعداد رنگ : 85 

تعداد رنگ ابريشم :13 


قیمت نخ و نقشه آماده : 330.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  452.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  355.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 502.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  405.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 18.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 74.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

40 سانت عرض

72 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D129

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : گل و گلدان- كد D129

تعداد گره : 360

تعداد رج : 510

تعداد رنگ : 92

تعداد رنگ ابريشم :12 


قیمت نخ و نقشه آماده : 360.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  483.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  370.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 536.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  423.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 20.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح بعد از بافته شدن  : 104.000 تومانابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

51 سانت عرض

71 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D128

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : گل و گلدان- كد D128

تعداد گره : 400

تعداد رج : 497

تعداد رنگ : 74

تعداد رنگ ابريشم : 7


قیمت نخ و نقشه آماده : 390.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  590.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  420.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 650.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  482.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 20.000 تومانابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

56 سانت عرض

70 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از: سیخ دفتین قلاب

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D127

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : گل و گلدان- كد D127

تعداد گره : 420

تعداد رج : 560

تعداد رنگ : 87 

تعداد رنگ ابريشم :13 


قیمت نخ و نقشه آماده : 380.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  520.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  410.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 670.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  470.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 21.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 114.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

58 سانت عرض

78 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان- كد D122

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : گل و گلدان- كد D122

تعداد گره : 350

تعداد رج : 480

تعداد رنگ : 79 

تعداد رنگ ابريشم :12 


قیمت نخ و نقشه آماده : 310.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  420.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  330.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 460.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  375.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :20.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 87.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

50 سانت عرض

67 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

 

 

 

نام طرح : گل و گلدان- كد D123

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : گل و گلدان- كد D123

تعداد گره : 350

تعداد رج : 580

تعداد رنگ : 70 

تعداد رنگ ابريشم :13 


قیمت نخ و نقشه آماده : 325.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  472.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  352.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 528.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  408.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :20.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 105.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

50 سانت عرض

81 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

 

 

 

نام طرح : گل و گلدان- كد D126

 نام طرح : گل و گلدان- كد D126

تعداد گره : 273

تعداد رج : 424

تعداد رنگ : 65

تعداد رنگ ابريشم :8


قیمت نخ و نقشه آماده : 195.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  275.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  220.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 315.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  260.000   تومان
ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

39 سانت عرض

60 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

ثبت سفارش

نام طرح : مينياتور- كد A53

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : مينياتور- كد A53 

تعداد گره : 500

تعداد رج : 700

تعداد رنگ : 94

تعداد رنگ ابريشم :11


قیمت نخ و نقشه آماده : 620.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  795.000  تومان 

 500 گرم چله ابريشم

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  650.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 860.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  715.000   تومان


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

70 سانت عرض

98 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

 

 

نام طرح : مينياتور- كد A56

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : مينياتور- كد A56 

تعداد گره : 390

تعداد رج : 500

تعداد رنگ : 118

تعداد رنگ ابريشم :15 


قیمت نخ و نقشه آماده : 450.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  597.000  تومان

(_ 420 گرم ابريشم )

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  475.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 647.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  525.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :20.000 تومان

  ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

54 سانت عرض

70 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

 

نام طرح : مينياتور- كد A58

بزرگنمايي تصوير 

نام طرح : مينياتور- كد A58 

تعداد گره : 380

تعداد رج : 560

تعداد رنگ : 95

تعداد رنگ ابريشم :14


قیمت نخ و نقشه آماده : 490.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  647.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  525.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 707.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  585.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :20.000 تومان

  ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

53 سانت عرض

78 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

پودکلفت و نازك

تضمین اصالت کالا و گارانتی اصلی

 

 

 

نقش آرا؛ فقط کالای اصلی

 

 

شركت نقش آرا فرش  اصالت و كيفيت همۀ کالاهایش را تضمین و همۀ آن‌ها را با گارانتی اصلی  و ضمانت كيفي محصول به خريداران عرضه می‌کند. از آنجا که  نقش آرا برای تامین مواد اوليه كارگاهاي توليدي خود ، تنها با كارخانجات معتبر داخلي و مواد اوليه وارداتي مثل چله ابريشم كه از كشور هاي ازبكستان و تاجيكستان وارد ميشود .تنها با واردکنندگان رسمی و قانونی همکاری می‌کند، مشتریان می‌توانند مطمئن باشند که کالای دارای برند شركتي  معتبر و با كيفيت از قلب تابلوفرش جهان ( تبريز) خريد ميكنند.


 شركت هاي زيادي در تهران - مشهد و شهرهاي ديگر در الگو برداري از نقشه هاي تبريز , اقدام به توليد لوازم اماده بافت تابلوفرش مي كنند. چون اصالتن تجربه اي در حرفه ندارند . منجر به توليد محصولاتي بي كيفيت شده است .بي كيفيت بودن محصولات اين شركت ها و اشخاص باعث شده است بافنندگان تابلوفرش , توليد كنندگان بزرگ تابلوفرش و حتي فروشندگان تابلوفرش را دچار مشكل شوند .واز همه مهمتر ارزش اين هنر گرانبها روز به روز در حال نزول است.

با كمال تاسف اعلام ميكنيم كه قيمت محصولات اين شركت ها بسيار پايين ميباشد . و علت اين پايين بودن قيمت محصولاتشان  به خاطر استفاده از مواد اوليه ارزان قيمت و بي كيفيت ميباشد.

خيلي از اشخاص اعلام ميكنند كه قيمت هاي نقش آرا بالاتر از محصولات مشابه ديگر شركت ها ميباشد. در جواب به اين دسته از اشخاص اعلام ميكنيم, شركت نقش آرا اگر بداند روزي فقط و فقط  يك محصول خواهد فروخت .به اين راضي ميشود .اما به توليد محصول بي كيفيت اما ارزان قيمت و فروش بيشتر راضي نخواهد شد.

 

مديران نقش آرا از همه هم وطنان خواهشمند است. اگر قصد تهيه لوازم آماده بافت تابلوفرش را دارند. فقط محصول شركتي خريد كنند . و هنگام خريد ضمانت نامه كتبي كيفيت محصول را از فروشنده آن كالا دريافت نمايند .چون خيلي از اشخاص بعد از فروش آن كالا , هيچ خدماتي به خريد ارايه نميكنند.

بياييد با خريد محصولات با كيفيت , ارزش اين هنر گرانبها را حفظ كنيم . طراحان و برنامه نويسان تبريزي با تلاش شبانه روزي خود نقشه هاي سنتي تابلوفرش را به نقشه هاي شماره اي تبديل كرده اند تا اشخاصي علاقه به اين هنر خودشان بتوانند براي خود تابلوفرش بافت كنند.

 نقش آرا؛ كمك به به صنعت تابلوفرش كشور

 

 خيلي از هم وطنان در تماس هاي خود با بخش پشتيباني شركت و يا پيام هايي  كه در سايت شركت قرار ميدهند .سوال ميكنند كه آيا نقش آرا خريد تضميمي دارد؟ در جواب اين دسته هموطنان اعلام ميكنيم در حال خاضر به علت نوسات شديد و پايين بودن بي از حد قيمت ها , هيچ خريدي

صورت نميگرد.

اعلام ميكنيد كه شركت هاي ديگر تضمين خريد ميدهند . حق با شماست . موقع خريد به شما اعلام ميكنند كه بعد از بافت , تابلوفرش خود  را دوباره براي ما بفروشيد.درسته خريد ميكنند .اما يك چهارم قيمت بازار.

به فرض مثال : قيمت تابلوفرش پاسور باز در حال خاضر 4.500.000 تومان ميباشد. اما اين فروشندگاني كه به خريدار تضمين خريد داده اند فقط با قيمت 2.000.000 تومان از بافنده خريد ميكنند. اين ظلم بزرگي در حق آن بافنده كه هزاران گره را روي هم چيده ست تا سودي بدست آورد.

 

مديريت نقش آرا براي كمك به اين اشخاص كه قصد توليد تابلوفرش و فروش بعد از آن را دارند اقدام به راه اندازي سايتي كرده است كه به صورت اختصاصي براي فروش تابلوفرش مشتريان خود و بافندگان سراسر كشور ميباشد.

 

 

نقش آرا؛ ضمانت كيفي محصولات

 

 

 

از آنجايي كه هدف و برنامه ريزي آينده مديران نقش آرا , فقط توليد محصولات با كيفيت و درجه يك ميباشد. از اين رو هيچ محصولي بدون ضمانت كيفي و بدون گارانتي , از كارگاههاي شركت خارج نميشود..

هدف پرسنل و مديران نقش ارا اين است كه . ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ , تنها شركت و برند در حوزه توليد نخ و نقشه آماده تابلوفرش در يران باشيم كه محصولاتش داراي بالاترين كيفيت باشد. 

 

نوشته : مديريت نقش آرا

 


تاب باز E600

 


 

شانزاليزه- كد E615شطرنج باز جدید- كد E972

 


 

نقش آرا فرش

اطلاعات طرح

 


 

 

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش باغ ونیز

 باغ ونيز

410.000  تومان


شطرنج باز

 شطرنج باز

750.000  تومان


نام طرح : عروسی پاپ (جدید) - کد E 296

اطلاعات طرح    

2.000.000 تومان


نخ و نقشه آماده بافت فرش زیرپایی -کد:j34

اطلاعات طرح    

1.300.000 تومان


نام طرح : مسافرت خانوادگی - کد:E203

اطلاعات طرح    

480.000 تومان


نام طرح : خفته در باغ - کد E-204

اطلاعات طرح    

410.000 تومان


شاعر جوان

اطلاعات طرح    

620.000 تومان


نقش ارا فرش تبریز

اطلاعات طرح    

200.000 تومان


نقش آرا  

اطلاعات طرح 

255.000 توماننقش آرا

اطلاعات طرح 

340.000 تومان  


نقش آرا

  اطلاعات طرح   

  310.000 تومان


 نقش آرا

اطلاعات طرح

      337.000 تومان   نخ و نقشه تابلوفرش+نخ و نقشه مينياتور دست نوازش+مينياتور جديد

   اطلاعات طرح  

595.000 تومان


گل و گلدان

  اطلاعات طرح  

350.000 تومان


گل

 اطلاعات طرح

190.000 تومان

نام طرح : گل و گلدان - کد D140

 

 

نام طرح : گل و گلدان - کد D140 

تعداد گره در عرض : 350

تعداد رج در طول : 500

تعداد رنگ : 95

تعداد رنگ ابريشم : 2


قیمت نخ و نقشه :  280.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم:  370.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :     300.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  :   420.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :   340.000  تومان

 


ابعاد این طرح به سانت :

45 سانتتيمتر عرض

59 سانتتيمتر ارتفاع


 رجشمار: 50


خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :
 
ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

 


 

نام طرح : گل و گلدان - کدD147

قیمت این طرح بروز است


نام طرح : گل و گلدان - کدD147

تعداد گره در عرض : 680

تعداد رج در طول : 470

تعداد رنگ : 95

تعداد رنگ ابريشم : 13

نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد رايگان : ندارد


قیمت نخ و نقشه :  790.000 تومان


قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم:  1.260.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :     840.000 تومان


قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  :   1.360.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :   940.000  تومان

 


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

96 سانتتيمتر عرض

65 سانتتيمتر ارتفاع


 رجشمار: 50


 

 

 

 

ثبت سفارش

خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :
 
ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان -کدD151

 بزرگنمايي تصوير


نام طرح : گل و گلدان - کدD151

تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 390

تعداد رنگ : 55

تعداد رنگ ابريشم : 12


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد رايگان : دارد


قیمت نخ و نقشه :  390.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم:  505.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :   300.000 تومانقيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  :   545.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :   340.000  تومان


قيمت دستگاه نقشه خوان صوتي  : 150.000 تومان


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

70 سانتتيمتر عرض

54 سانتتيمتر ارتفاع


 رجشمار: 50


 

300 گرم چله ابريشم

 3 كلاف چله پنبه

دار با ابعاد 84*80 خواهد بود . جنس دار  فلزي سبك با قابليت تنظيم ارتفاع

درصورت درخواست خريدار : دار بزرگتر هم در نظر گرفته ميشود


 
خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :
 
ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

 نام طرح : گل و گلدان -کدD150

 

نام طرح : گل و گلدان -کدD150

تعداد گره در عرض : 460

تعداد رج در طول : 365

تعداد رنگ : 71


قیمت نخ و نقشه :280.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم:370.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  300.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  :420.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  340.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

45 سانت

59 سانت


 رجشمار: 50


خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :
 
ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

 


نام طرح : گل و گلدان -کدD154

نام طرح : گل و گلدان -کدD154

تعداد گره در عرض : 470

تعداد رج در طول : 630

تعداد رنگ : 101


قیمت نخ و نقشه :280.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم:370.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  300.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  :420.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  340.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

45 سانت

59 سانت

با رج50

 


خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :
 
ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

 


نام طرح : گل و گلدان -کدD152

نام طرح : گل و گلدان -کدD152

تعداد گره در عرض : 570

تعداد رج در طول : 400

تعداد رنگ : 93


قیمت نخ و نقشه :280.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم:370.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  300.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  :420.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  340.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

45 سانت

59 سانت

با رج50

 


خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :
 
ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

 


نام طرح : گل و گلدان -کدD155

نام طرح : گل و گلدان -کدD155

تعداد گره در عرض : 410

تعداد رج در طول : 486

تعداد رنگ : 108

ابریشم : 8


قیمت نخ و نقشه :290.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم:370.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  300.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  :420.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  340.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

45 سانت

59 سانت

با رج50

 


خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :
 
ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

 

90درصد مشتریان و خريداران نقش آرا از سراسر کشور ,
 خرید مستق
یم از سايت را به خرید از نمایندگان فروش ترجیح میدهند.

Save Save
banner ads نخ و نقشه تابلو فرش نخ و نقشه تابلو فرش

پربازديدترين ها

آرشيو